Vánoční mše svatá svátku sv. Štěpána v klášteře Kladruby

Bohoslužba

Svatoštěpánská vánoční mše.

V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží P. Miroslav Martiš.