Prohlídkové okruhy

Hlavní prohlídkový okruh obsahující expozici sv. Jana Nepomuckého, interiéry opatského bytu, ambitovou chodbu a klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv.Wolfganga a sv. Benedikta.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 90 Kč / 3,50 € (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 40 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny Rezervovat

Druhý prohlídkový okruh obsahující expozici sv. Jana Nepomuckého, interiér zimního refektáře, lapidárium soch M. B. Brauna a knihovnu rodu Windischgrätz.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 90 Kč / 3,50 € (dospělí)
 • délka 50 minut
 • max. 40 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny Rezervovat

Kombinovaný prohlídkový okruh obsahuje nejzajímavější interiéry a expozice okruhů Klášter a Zámek. Tento okruh je vhodný především pro větší (organizované) skupiny návštěvníků (zájezdy).

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 90 Kč / 3,50 € (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 50 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny Rezervovat

Bezbariérový prohlídkový okruh obsahuje interiér klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, ambitovou chodbu, zimní refektář, lapidárium soch M. B. Brauna a knihovnu rodu Windischgrätz. Okruh je určen pouze pro pohybově postižené návštěvníky.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 90 Kč / 3,50 € (dospělí)
 • délka 80 minut
 • max. 40 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny Rezervovat