Rezervace prohlídek

Rezervaci prohlídky kladrubského kláštera je možno uskutečnit jednou z následujících možností:

 • zasláním zprávy na adresu kladruby@npu.cz
 • telefonicky nebo faxem na číslo +420 374 631 773
 • poštou na adresu Klášter Kladruby, Pozorka 1, 349 61 Kladruby u Stříbra.
   

Při rezervaci je potřeba uvést:

 • jméno (instituci nebo společnost),
 • kontakt (telefoní číslo a e-mail),
 • den, měsíc a hodinu návštěvy,
 • počet osob (případně specifikaci osob - senioři, děti do 6 let apod.),
 • požadovaný jazyk výkladu.

Rezervace je platná až po potvrzení správou objektu.

Upozornění: V rámci mimořádných opatření proti Covid-19 je před zakoupením vstupenky pro skupinu potřeba předložit doklad o tom, že:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní v jednodávkovém či dvoudávkovém schématu,
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tzn. osoba podstoupí test s negativním výsledkem na místě.