O klášteře Kladruby

...aneb od všeho trochu.

Stručně z historie kláštera

  • klášter Kladruby byl založený v roce 1115 knížetem Vladislavem I. pro řád benediktinů.
  • na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší kláštery v českém království.
  • v roce 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata stíhán a umučen svatý Jan Nepomucký.
  • původní románská bazilika byla v letech 1712 - 1726 přestavěna Janem Blažejem Santinim Aichelem ve stylu tzv. barokní gotiky. 
  • v roce 1770 byla dokončena stavba nového konventu podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera
  • klášter byl zrušen Josefem II. v roce 1785
  • v letech 1825 - 1945 byl celý areál kláštera v majetku knížecího rodu Windischgrätzů

Více o historii

...ještě více o historii

...doporučená literatura

Zajímavosti z přírody

V areálu kláštera je několik míst, kde zimují různé druhy netopýrů.

Více o netopýrech v areálu