Svatohubertská mše v klášteře Kladruby

Svatohubertská mše pro myslivce a lesníky v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

V průběhu mše zahrají Trubači Kolowratových lesů a varhanice Jana Boučková. Mši slouží P. Mgr. Miroslav Martiš.

Související akce

Mše svatá – Hromnice a Svatoblažejské požehnání v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

4. 2. 2018

11.00

Mše svatá – 3. postní neděle, Křížová cesta s latinskými zpěvy v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

4. 3. 2018

11.00

Velikonoční mše v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

2. 4. 2018

11.00

Mše svatá slovensky, koncert operních sólistů v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

13. 5. 2018

11.00

Mše svatá sv. Nejsvětějšího srdce Panny Marie v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

10. 6. 2018

11.00

Poutní mše svatá svátku sv. Benedikta v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

8. 7. 2018

11.00

Poutní mše svatá svátku Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

19. 8. 2018

11.00

Mše svatá za děti, požehnání školních aktovek v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

2. 9. 2018

11.00

Mše svatá - 14. pouť Slováků k Panně Marii v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

7. 10. 2018

11.00

Vánoční mše svatá svátku sv. Štěpána v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

26. 12. 2018

11.00