Velikonoční mše v klášteře Kladruby

Bohoslužba

Velikonoční mše a posvěcení beránků a jídla v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Slouží P. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.