Kladrubský klášter na seznamu UNESCO nebude. Mohl by ale usilovat o "Označení Evropské dědictví"

Stát nebude usilovat o zápis kláštera Kladruby na Tachovsku na seznam UNESCO. Získat by ale mohl značku European Heritage Label.

O zápis kladrubského kláštera, na jehož stavbě se podílel geniální česko-italský barokní architekt Jan Blažej Santini i neméně známý Kilián Ignác Dientzenhofer, na seznam světového dědictví UNESCO již téměř sedm let usiluje bývalý starosta Stříbra a nynější poslanec Václav Votava. Zápis na prestižní seznam by přivítala i spáva kladrubského kláštera. Proto součástí pracovního setkání ministra kultury Lubomíra Zaorálka se zástupci kulturních insitucí Plzeňského kraje, ke kterému došlo v Kladrubech ve středu 5. února, byla i prohlídka kláštera.

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka je usilování o zápis Kladrub na seznam UNESCO zbytečné, mimo jiné i proto, že klášter už před 25 lety o zápis žádal a nakonec nebyl vybrán. „Platí takové pravidlo, že oni se nevrací k tomu, co už jednou takto zkoumali. Zároveň platí ještě jeden princip, který se v poslední době hlásá velmi kategoricky, že v památkách UNESCO je už dnes příliš mnoho památek z Evropy sakrálního typu, a je potřeba vybírat z jiných kontinentů a jiné typy, než jsou sakrální stavby,“ vysvětlil pro Český rozhlas ministr kultury.

Místo zápisu na seznam UNESCO by mohly Kladruby usilovat spíše o získání značky European Heritage Label. Tou Evropská unie označuje památky, které symbolizují evropské hodnoty a kulturní dědictví. „Jde o to, že European Heritage Label si hlavně klade za cíl posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi. Proto je velmi důležité přijít s nějakým tématem, které tohle naplňuje. Téma lze uchopit na základě toho, že je zde skvělá barokní architektura nebo budeme zdůrazňovat Benediktinský řád,“ vysvětlil Českému rozhlasu náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Vlastislav Ouroda.   

Národní památkový ústav, který kladrubský klášter spravuje, bude takové spojující téma hledat. Potvrdil to ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec: „V současné době shromažďujeme náměty. Téma Santini, sakrální a kulturní cesty, to jsou záležitosti, které budeme, určitě ve větší míře než doteď, chtít v prostoru Evropské kulturní značky prosazovat.“

Nominaci je možné podat, až bude toto téma formulováno a třeba vykomunikováno i s partnery z dalších zemí. Ministerstvo kultury ji na národní úrovni předloží komisi, která ji doporučí. Pak teprve nastane hodnotící proces na evropské úrovni, který může trvat v řádu několik jednotek let.

V současné době klášter Kladruby prochází rozsáhlou rekonstrukcí, na jejímž konci budou obnovené exteriéry a interiéry Nového a Starého konventu včetně nových prohlídkových tras zaměřených na klášterní život a působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech.