Monastýrování... aneb Klášterní život: speciální prohlídky klášterů Plasy a Kladruby

Život v řádu a odlišnosti jednotlivých řeholí představí speciální prohlídky v klášterech Plasy a Kladruby v sobotu 10. června. Zahájí tak čtyřdílný cyklus tematicky zaměřených prohlídek zvaných Monastýrování, do něhož se zapojí také kláštery Teplá a Zlatá Koruna.

Jedinečná příležitost prohlédnout si bývalé kláštery Kladruby a Plasy netradičním způsobem se návštěvníkům nabízí tuto sobotu 10. června během tematicky zaměřených prohlídek nazvaných Monastýrování. Oba kláštery se představí z trochu jiného úhlu pohledu a oproti běžným prohlídkám se výklad zaměří na každodenní život mnichů benediktinského a cisterciáckého řádu a specifika obou řeholí.

Po vybraných interiérech kladrubského kláštera návštěvníky provede jako speciální host zástupce benediktinského řádu z kláštera v Břevnově bratr Martin Ševeček. „Z úst nejpovolanějších se tak dozvíte mnoho informací o životě benediktinů v minulosti i současnosti“, upřesňuje správce kláštera v Kladrubech Milan Zoubek.

plaském klášteře bude zpřístupněna budova konventu, jíž provede sestra Anežka Najmanová, benediktinka z Opatství Venio v Praze na Bílé Hoře. Ta se s návštěvníky podělí o vyprávění o životě v řádu v minulosti i současnosti. „Návštěvníci se také dozvědí, k čemu řeholníkům sloužily jednotlivé prostory obytné budovy kdysi a dnes, jaký pro ně měly a mají věcný i symbolický význam,“ doplňuje Monika Tuková ze správy kláštera Plasy.

Podobně se tento den odehrají tematické prohlídky v klášteře premonstrátů Teplá, v bývalém cisterciáckém klášteře Zlatá Koruna pak o týden později (17. června).

  • Prohlídky v Plasích s názvem Klášterní život budou pouze dvě, a to v 10.30 a 13.30 hodin.
  • Prohlídky kladrubského kláštera začínají na nádvoří v 16.30, 18 a 19.30 hodin.
  • Vstupné je na obou objektech stejné – 150 Kč

Návštěvníci mohou využít slevové akce Ora et labora mezi kláštery Kladruby, Plasy a Zlatá Koruna, kdy po získání razítek ze dvou libovolných klášterů získává držitel hrací karty nárok na volný vstup na jednu prohlídkovou trasu do třetího z klášterů zdarma.

V průběhu sezony proběhnou další tři speciální prohlídky v rámci Monastýrování se zaměřením na klášterní architekturu, architektonické detaily a technické dokonalosti jednotlivých objektů.

  • Ing. Milan Zoubek, správce kláštera Kladruby, zoubek.milan@npu.cz; tel. +420 606 666 426
  • Mgr. Monika Tuková, správa kláštera Plasy, tukova.monika@npu.cz; tel.+420 724 663 704
  • Mgr. Pavel Duchoň, správce kláštera Plasy, duchon.pavel@npu.cz; tel. +420 606 666 42