Naučná stezka Kladruby

Přírodovědná a historická okružní stezka začínající u kláštera Kladruby.

 • Otevřena: 30. června 1988
 • Délka stezky: 6 km
 • Počet zastávek: 15
 • Výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem stezky: 35 m

Náměty jednotlivých zastávek

 1. Kladrubský klášter, pohled do historie. Historie kladrubského kláštera. Přehled prohlídkových tras.
 2. Jak dlouho roste strom? Zastavení u nejmohutnějšího stromu v býv. okrese Tachov (dub zimní s obvodem 7,5 m). Význam památných stromů.
 3. Divadlo v přírodě Historie bývalého divadla v přírodě, zámecký park
 4. Jsou patra jen v paneláku? Vegetační patra v lesoparku. Přehled dřevin a bylin (s obrázky) rostoucích v této lokalitě včetně chráněné lilie zlatohlávku. Přehled fauny, především ptáků (rovněž s obrázky). Krmítka pro ptáky.
 5. Stojíme na břehu nejstarší české řeky? Geologie řeky Úhlavky. Mlýny na Úhlavce. Ráj rybářů.
 6. Historie města Kladrub Budovy a památky na náměstí. Kladrubský znak.
 7. Zemské stezky na Kladrubsku. Průběh Norimberské zemské stezky ve 12., 13. a 14. století. Budova bývalého špitálu a staré pošty.
 8. Strom je továrna na čistý vzduch. Stromy v parku u školy. Fotosyntéza. Historie školství v Kladrubech.
 9. Jak pracuje čistička odpadních vod? Princip biologického čištění odpadních vod. Znečisťující látky ve vodě. Mokřadní ekosystém.
 10. Z čeho bohatli kladrubští měšťané? Dolování stříbrné a olověné rudy na Kladrubsku. Geologická stavba Kladrubska. Štola po dolování rudy.
 11. Kudy tekla Úhlavka? Geologické dějiny a přemístění koryta řeky Úhlavky. Bývalá pískovna, dnes řízená skládka domovního odpadu. Erozní činnost řeky.
 12. Poznej a chraň! Bělozářka liliovitá. Další prvky chráněné fauny a flóry na Kladrubsku.
 13. Co víme o lese? Typy lesních porostů. Mechy. Houby. Život v lese. Lesní hospodářství.
 14. Mravenci a mraveniště. Význam mravenců v lese. Pozůstatek zemské stezky z nejstarších dob.
 15. Kalvárie opředená pověstmi. Pověsti o vrchu Kalvárie. Vojenská betonová pevnůstka (bunkr) z roku 1936. Pozvání do Muzea československého opevnění (v dalším bunkru u kláštera).