Poutní mše svatá svátku Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Kladruby

Společenské akce

Česko-německá poutní mše k svátku Nanebevzetí Panny Marie v klášterním kostele.

Mši slouží Mons. Tomáš Holub (biskup plzeňský) a Mons. Rudolf Voderholzer (biskup řezenský).