Poutní mše svatá svátku Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Kladruby

Česko-německá poutní mše k svátku Nanebevzetí Panny Marie v klášterním kostele.

Mši slouží Mons. Tomáš Holub (biskup plzeňský) a Mons. Rudolf Voderholzer (biskup řezenský).

 

Související akce

Mše svatá – Hromnice a Svatoblažejské požehnání v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

3. 2. 2019

12.00

Mše svatá – postní neděle, Křížová cesta s latinskými zpěvy v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

10. 3. 2019

12.00

Velikonoční mše v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

22. 4. 2019

12.00

Mše svatá slovensky - pouť Slováků k Panně Marii v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

12. 5. 2019

12.00

Mše svatá - slavnost Ducha svatého v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

9. 6. 2019

12.00

Poutní mše svatá svátku sv. Benedikta v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

7. 7. 2019

12.00

Mše svatá za děti, požehnání školních aktovek v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

1. 9. 2019

12.00

Mše svatá s biřmováním v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

13. 10. 2019

12.00

Svatohubertská mše v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

9. 11. 2019

12.00

Vánoční mše svatá svátku sv. Štěpána v klášteře Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Kladruby

26. 12. 2019

11.00