Poutní mše svatá svátku Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Kladruby

Bohoslužba

Poutní mše v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Mši slouží Mons. Tomáš Holub (biskup plzeňské diecéze) a Mons. Rudolf Voderholzer (biskup řezenské diecéze).