Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby projektu Klášter Kladruby - Život v řádu

Národní památkový ústav - územní památková správa v Českých Budějovicích vyhlásil 1. 4. 2020 opakované výběrové řízení na dodavatele stavby projektu IROP „Klášter Kladruby – Život v řádu“. Lhůta pro podání nabídek prostřednictvím NEN je do 6. 5. 2020.

Předmětem plnění veřejné zakázky je především celková obnova budovy Starého konventu vč. rajského dvora a částečná obnova interiérů Nového konventu, především jeho severního a východního křídla. V opravených interiérech budou instalovány nové prohlídkové trasy věnované životu benediktinů a působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech. Ukončení stavebních prací se předpokládá 31. 8. 2022

Termín prohlídky místa plnění: 20. 4. 2020 od 10:00 hodin

Termín podání nabídek: 6. 5. 2020

V souvislosti s realizací projektu „Klášter Kladruby – Život v řádu“ je vyhlášena také veřejná zakázka na související projekt – zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště pro návštěvníky kláštera Kladruby. Nabídky k této VZ je možno podávat do 7. 5. 2020.

Základní informace o VZ NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy - II. zadání

Základní informace o VZ NKP Klášter Kladruby - vybudování záchytného parkoviště pro návštěvníky objektu - zpracování kompletní PD