Vánoční mše svatá svátku sv. Štěpána v klášteře Kladruby

Svatoštěpánská vánoční mše v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mši slouží P. Miroslav Martiš.