Benediktinské dny 2017

V rámci Benediktinských dnů klášter v Kladrubech již posedmnácté ožije ve dnech 14. a 15. července a 21. a 22. července nočními prohlídkami, které jsou v letošním roce zaměřeny na dětství a dospívání Přemysla Otakara I.

„Již tradičně díky dobrovolníkům a místním ochotníkům budou návštěvníci vtaženi do dob dávno minulých, do bouřlivého období, kdy mezi Přemyslovci znovu propukly spory o nástupnictví a kdy se benediktini z Kladrub snažili z celé situace získat, co největší finanční profit“, přibližuje děj představení kastelán kláštera Kladruby Milan Zoubek a dodává: „Dozvědí se informace o křižáckých výpravách, základech islámu a rozdílech mezi reformovanými církevními řády“.

Prohlídky, během nichž se návštěvníci setkají také s dalšími historickými osobnostmi, se budou odehrávat na nádvoří kláštera, v chodbách staré prelatury, v ambitu a v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Začínají v 20:00, 21:00, 22:00 a 23:00.


Kontakt: Ing. Milan Zoubek, správce kláštera Kladruby, zoubek.milan@npu.cz; tel.: 606 666 426